Institute of Botany AS
New building for scientists

The Institute of Botany of the Academy of Sciences of the Czech Republic in Průhonice operates at two separate workplaces directly adjacent to Průhonice Park. The management of the institute, representative premises, the library, operational facilities and part of the scientific departments are located directly in the premises of the Průhonice chateau.

The second workplace is located southeast of the Chotobuz area, where there are mostly growing areas, greenhouses and workplaces of scientific departments. One of the main workplaces of the herbarium is also located near the chateau.

Rozsah

arch. soutěž 1. místo, příprava projektu – objemová studie

 

Autor

G.L. Architekti s.r.o.

Technická část

AED project a.s., SWECO a.s.

 

Místo

Průhonice – Chotobuz

 

Rok zpracování

2018–2020

Realizace

plán 2024

Investiční náklady

490 mil. Kč bez DPH

 

Investor

Botanický ústav AV ČR, v. v. i

Zastoupený

Doc. Ing. Jan Wild, Ph.D., ředitel
Ing. Lenka Hrubá, zástupkyně ředitele pro provoz

 

Zastavěná plocha

3 322 m2

 

Hrubá podlažní plocha

10 073 m2

Obestavěný prostor

40 815 m3

Laboratoře jsou umístěny v západním křídle v přímé vazbě ke skleníkům a experimentálním polím a v návaznosti na parkovací stání a zásobování. Křídlo laboratoří je navrženo s vlastním technologickým zázemím v suterénu umožňující jeho samostatnou výstavbu v případě etapizace.

Atria s charakteristickou zahradnickou úpravou umožňují využití centrálních prostor pro setkávání vědců mezi jednotlivými odděleními. Také navazují na vstupní halu a knihovnu, která je z ulice Dobřejovická transparentní a umožňuje průhled až do atria a na křídlo s laboratořemi.

Racionální pravidelný rastr experimentálních polí se odráží v návrhu objektu, který je navržen v modulovém systému a umožňuje požadovanou variabilitu dispozic. Nové vědecké zázemí se skládá se ze dvou částí – laboratoří a pracovišť, uspořádaných do bloku s vnitřními atrii.