Autorský tým tvoří

Akad. arch. Vlastimil Vagaday
Ing. Jiří Krupka
Ing. arch. Adam Suder
Ing. arch. Lucie Kirovová PhD.
Bc. Jan Vagaday

bývalí členové

Ing. arch. Marie Pavlasová
Ing. arch. Tomáš Blažek
Ing. arch. Martin Stočes
Ing. arch. Jan Heller
Ing. arch. Eliška Rauchová
Ing. David Přikryl
Ing. arch. Martin Vomastek
Ing. arch. Tereza Dvořáková
Ing. akad. arch. Jan Roháč

administrativa

Kateřina Vagadayová

výtvarná spolupráce

Ak.soch. Martin Ceplecha

grafika

MgA. Ondřej Zámiš

foto

Jan Pohribný, MQEP

animace

Pavel Koutskýatelier:  Blue house,
5. máje 562/26, Praha 5 – 155 00

tel: +420 603 820 284

email: office@gla.cz

www.gla.cz