Botanický ústav AV
Nová budova pro vědce

Botanický ústav Akademie věd ČR v Průhonicích působí na dvou odloučených pracovištích přímo navazujících na Průhonický park. Vedení ústavu, reprezentativní prostory, knihovna, provozní zázemí a část vědeckých oddělení je umístěno přímo v prostorách Průhonického zámku.

Druhé pracoviště je situováno jihovýchodně na území Chotobuz, kde se nachází převážně pěstební plochy, skleníky a pracoviště vědeckých oddělení. V blízkosti zámku je také umístěno jedno z hlavních pracovišť herbária.

Rozsah

arch. soutěž 1. místo, příprava projektu – objemová studie

 

Autor

G.L. Architekti s.r.o.

Technická část

AED project a.s., SWECO a.s.

 

Místo

Průhonice – Chotobuz

 

Rok zpracování

2018–2020

Realizace

plán 2024

Investiční náklady

490 mil. Kč bez DPH

 

Investor

Botanický ústav AV ČR, v. v. i

Zastoupený

Doc. Ing. Jan Wild, Ph.D., ředitel
Ing. Lenka Hrubá, zástupkyně ředitele pro provoz

 

Zastavěná plocha

3 322 m2

 

Hrubá podlažní plocha

10 073 m2

Obestavěný prostor

40 815 m3

Laboratoře jsou umístěny v západním křídle v přímé vazbě ke skleníkům a experimentálním polím a v návaznosti na parkovací stání a zásobování. Křídlo laboratoří je navrženo s vlastním technologickým zázemím v suterénu umožňující jeho samostatnou výstavbu v případě etapizace.

Atria s charakteristickou zahradnickou úpravou umožňují využití centrálních prostor pro setkávání vědců mezi jednotlivými odděleními. Také navazují na vstupní halu a knihovnu, která je z ulice Dobřejovická transparentní a umožňuje průhled až do atria a na křídlo s laboratořemi.

Racionální pravidelný rastr experimentálních polí se odráží v návrhu objektu, který je navržen v modulovém systému a umožňuje požadovanou variabilitu dispozic. Nové vědecké zázemí se skládá se ze dvou částí – laboratoří a pracovišť, uspořádaných do bloku s vnitřními atrii.

Botanický ústav AV
Nová budova pro vědce

Expozice Arktidy Zoo Praha
Lední medvědi

Náhradní objekty, Zoo Praha
Škola, ubytovna, školka

Restaurace Gaston
Zoo Praha

test...bude smazáno
fsddfsd

Rekonstrukce a dostavba
FF UK v Opletalově ulici

Revitalizace areálu Klášterů
Český Krumlov

Dům Dačického v Kutné hoře
Unesco

Revitalizace židovských památek
„10 hvězd“

Expozice muzeum Vysočiny
Třebíč

FN na Bulovce
Rekonstrukce a přístavba pavilonu č. 8

Expozice historie
Západočeské muzeum v Plzni

Střešní nástavba
Filozofické Fakulty Univerzity Karlovy

Koncepce výstavních ploch
Muzea Velehrad

Expozice
Muzeum loutek Plzeň

Obnova Arciděkanství
Kutná hora

České muzeum hudby