Expozice historie
Západočeské muzeum v Plzni

Historická expozice s názvem „Pohledy do minulosti Plzeňského kraje“ v hlavní novorenesanční budově plzeňského muzea je situována do pravého křídla 3. NP.

Základním předpokladem nové instalace bylo nepopřít a nenarušit působení dobové historické architektury, zachovat prostorovou kontinuitu, včetně štukatérských prvků interiéru.

Rozsah

studie, realizace

 

Autor

G.L. Architekti s.r.o.

Grafická část

MgA. Ondřej Zámiš

Výtvarné dotvoření

Akad. soch. Martin Ceplecha

 

Místo

Plzeň

 

Rok zpracování

2012

Realizace

2013

Investiční náklady

18 mil. Kč bez DPH

 

Investor

Západočeské muzeum v Plzni

(Kopeckého sady 2), p.o. Plzeňského kraje

Zastoupený

PhDr. Františk Frýda,

ředitel muzea

 

Kurátoři

PhDr. František Frýda

PhDr. Miroslav Hus

Mgr. Veronika Dudková

Mgr. Jiří Orna

Mgr. Tomáš Bernhardt

Historická expozice sestává z tematických celků řazených v šesti na sebe navazujících sálech:

– Starý Plzenec
– Středověká transformace
– Středověká vesnice 13. a 14. stol.
– Měšťanská domácnost 15. stol.
– Husitství a Renesance
– Třicetiletá válka a Baroko
– Josefinské období, Revoluce 1848 a Biedermayer
– Numismatika

Zadávací libreto pěti kurátorů čítající téměř 70 stran bylo velice podrobné a rozsáhlé, proto byl v expozici dán důraz na zpracování výrazné a přehledné expoziční grafiky s časovou osou, která provází návštěvníka historickými tématy.

Vlastní expozice je doplněna interaktivními dotykovými obrazovkami a úvodní filmovou smyčkou. K autentickým historickým exponátům jsou přiřazeny funkční kopie tzv. zážitkových exponátů, např. tiskařský lis nebo dymná jizba.