Střešní nástavba
Filozofické Fakulty Univerzity Karlovy

Stávající pochozí plochá střecha bude překryta analogicky ztvárněným objemem s okolními třemi křídly tak, že dispozičně dojde k zokruhování chodby kolem nádvoří a doplnění potřebných místností.

Rozsah

studie, DSP, DPS, realizace

 

Autor

G.L. Architekti s.r.o.

Stavební část

LABOR 13, s.r.o., Ing. Jiří Bardoděj

 

Místo

Praha 1

 

Rok zpracování

2007

Realizace

2011

Investiční náklady

25 mil. Kč bez DPH

 

Investor

Univerzita Karlova v Praze,

Filozofická fakulta

Zastoupený

Ing. Michal Marcolla, tajemník fakulty

Tvar navržené dostavby je identický s řešením bočních křídel budovy. Navržená hmota ustupuje od okraje budovy z důvodu zachování stávající balustrády. Střešní krytina bude z před-oxidované měděné krytiny (zelená barva).

Okna v mansardové střeše budou dřevěná špaletová stejných proporcí a bílé barevnosti jako okolní okna. Dvorní fasády bude omítaná a natřená dle okolní omítky.

Součástí dodávky bylo i řešení atypického interiéru.