Koncepce výstavních ploch
Muzea Velehrad

Expozice “Velehrad na křižovatkách evropských dějin” sestává ze tří návštěvnických celků:

1. expozice v prostorách pod bazilikou nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje a konventem
2. expozice muzea Velehrad – prostor B (bývalá konírna)
3. expozice historie Bible – prostor C (bývalý sýpka)

Rozsah

projekt expozic

 

Autor

G.L. Architekti s.r.o.

Grafická část

MgA. Ondřej Zámiš

Výtvarné dotvoření

Akad. soch. Martin Ceplecha

Foto

Jan Pohribný, MQEP

 

Místo

Velehrad

 

Rok zpracování

2010–2011

Realizace

2011

Předpokládané investiční náklady

15 mil. Kč bez DPH

 

Investor

Římskokatolická farnost Velehrad

Zastoupený

P. Petr Přádka SJ, farář

Věra Homoláčová, koordinátor

 

Kurátor

Prof. Pavel Ambros SJ, Th.D.

Obsahem projektu bylo:

– návrh koncepce provozně dispozičního řešení expozice, řešící způsob organizačně-technického zajištění expozice v souladu s rámcovým programovým obsahem doprovodných pořadů.
– návrh výtvarného a architektonického řešení interiéru a exteriéru expozice, včetně konceptu expoziční grafiky a výtvarného dotvoření včetně návrhu projektu osvětlení, ozvučení.
– součástí byla i pasportizace a fotodokumentace přes 400 kusů kamenných fragmentů historické architektury původní katedrály.