Expozice
Muzeum loutek Plzeň

Jedním z výchozích motivů architektonicko-výtvarného řešení je podchycení a vyjádření civilnosti, obyčejnosti a v raných počátcích insitnosti, který je charakteristický pro fenomén loutkového divadla.

Presentujeme zde dnes již muzeální sbírku jak historických, tak i soudobých loutek a scén – svébytných artefaktů – které ve svých počátcích stály na okraji kultury historických center. Byly součástí poutí, cirkusových produkcí, hospodských sálů – jak dokládá historiografie vlastní expozice.

Rozsah

projekt a realizace expozice

 

Autor

G.L. Architekti s.r.o.

Stavební část

ateliér Soukup s.r.o.

Ing. arch. Jiří Opl

Grafická část

MgA. Ondřej Zámiš

Audio-video

Akad. mal. Pavel Koutský

Foto

Jan Malý

 

Místo

Plzeň – náměstí Republiky

 

Rok zpracování

2007–2009

Realizace

2009

 

Investor

Divadlo Alfa

Zastoupený

Mgr. Tomáš Froyda

Materiálové řešení vychází z původních přírodních materiálů doplněných charakteristickou barevností, patinou, dekorem s využitím soudobých skleněných konstrukcí, které jsou maximálně potlačeny a mají pouze ochranou funkci.

Expozice musí být živá. tj. v jistých fázích muzeální expozice oživne, rozpohybuje se, změní osvětlení a je doplněna autentickými ruchy, zvuky, záznamy.

Pro vlastní expozici využíváme několik charakteristických principů užívaných v loutkovém divadle:

– vlastní repliky historických divadel
– prostorové vitríny samostojné – skupiny loutek s replikou původního pozadí
– soklové vitríny lepené – skupiny loutek s dobovými dokumenty
– stěnové vitríny s víceplánovou instalací rozšířenou o skleněné niky
– instalace na pódiích se skleněným zábradlím
– instalace scénického interiéru s rekvizitami

Koncept řešení Novákova divadla:

– důmyslným mechanismem je umožněna postupná změna scénického pozadí spolu s příslušnými loutkovými celky.
– měněno je scénické osvětlení
– zvukové efekty.

Dynamická světelná dramaturgie expozice je doplněna o interaktivní prvky.