České muzeum hudby

Projekt a technické řešení stálé expozice Českého muzea hudby (ČMH) navazuje na schválené architektonicko výtvarné řešení z ledna 2004 a upřesněného kurátorského zadání – tj. specifikace exponátů. Vlastní expozice umístěné v 2. NP je z hlediska architektonicko-výtvarné koncepce možno členit do těchto celků: Expozice nástrojů 20. století, Levé křídlo, Historické sály, Pravé křídlo, 1. NP – přízemí.

Na základě architektonické studie byl zpracován fyzický model v měřítku 1:50 a postupně zde byl ověřován architektonicko výtvarný koncept a kapacita výstavních ploch a vitrín. 

Ve fázi realizace G.L. Architekti řešili vlastní instalaci exponátů, problematiku jejich uchycení. Samostatnou částí byla AV media a instalace poslechových bodů, problematika akustického prolínání apod. Součástí expozic byl také návrh mobiliáře recepce, šatny a doprovodných výstav.

Rozsah

studie, DSP, realizace stálé expozice

 

Autor

G.L. Architekti s.r.o.

Stavební část

Projektový atelier PA a PS s.r.o.

Ing. arch. Tomáš Šantavý

Výtvarné dotvoření

Akad. soch. Martin Ceplecha

 

Místo

Praha 1 – Malá Strana

 

Rok zpracování

2003–2004

Realizace

2004

Revitalizace

2017

Investiční náklady

21 mil. Kč

 

Investor

Národní muzeum

Zastoupený

PhDr. Michal Lukeš,

generální ředitel

Na základě architektonické studie byl zpracován fyzický model v měřítku 1:50 a postupně zde byl ověřován architektonicko výtvarný koncept a kapacita výstavních ploch a vitrín.

Ve fázi realizace G.L. Architekti řešili vlastní instalaci exponátů, problematiku jejich uchycení.

Samostatnou částí byla AV media a instalace poslechových bodů, problematika akustického prolínání apod.

Součástí expozic byl také návrh mobiliáře recepce, šatny a doprovodných výstav.