Restaurace Gaston
Zoo Praha

Pozemek je situován v centrální části spodní části ZOO u dolní stanice lanovky a spadá do zátopového území Vltavy. Na pozemku se původně nacházela historická restaurace „Koliba“ ze 70. let, která byla stržena při záplavách v srpnu 2002. V roce 2004 byl na pozemku postaven nový přízemní nepodsklepený objekt občerstvení Gaston s venkovní terasou. Místo bylo v červnu 2013 zasaženo povodní, po které je objekt mimo provoz.

Rozsah

DSP, DPS, projekt interiéru, AD

 

Autor

G.L. Architekti s.r.o.

Technická část

AED project a.s.

Foto

Jan Pohribný, MQEP

 

Místo

Zoo Praha

 

Rok zpracování

2013–2017

Realizace

2018

Investiční náklady

36 mil. Kč bez DPH

 

Investor

Zoo Praha

Zastoupený

Jiří Kotek, odbor investic

 

Zastavěná plocha

646 m2

Celková užitá plocha

652 m2

Obestavěný prostor

3 721 m3

 

Kapacita restaurace

cca 76 míst v interiéru,

cca 226 míst na venkovní terase

500 jídel/den

Počet zaměstnanců

13 osob

Návrh rekonstrukce a dostavby restaurace Gaston, navazuje a rozvíjí architektonický koncept autorského řešení původního objektu, při respektování nových kapacitních a provozních požadavků ZOO Praha a nových technických požadavků na stavby obecně. Navrhované řešení maximálně využívá stávajícího konceptu a tvarosloví – jednoduché obdelníkové hmoty vymezené skleněnými a sendvičovými konstrukcemi s dominantními kamennými pískovcovými zdmi určují základní dispozici.

Účelem nového objektu restaurace Gaston je splnění aktuálních provozních a kapacitních nároků ZOO Praha s respektem k prostředí zoologické zahrady a architektonickému řešení stávajícího objektu. Účel stavby se nemění. Kapacita restaurace bude 76 míst v interieru a 226 míst na venkovní terase restaurace. Předpokládaná kapacita kuchyně je 500 jídel/den.

Objekt restaurace Gaston s přilehlou terasou je významnou ikonou Zoo Praha spojenou se vzpomínkou na povodeň 2002 a utonulého lachtana Gastona. Prostorový a materiálovým koncept zapadá do kontextu a rázu Zoo Praha. Cílem rekonstrukce a dostavby je navázat a maximálně zachovat charakter stávajícího objektu a místa.