Expozice muzeum Vysočiny
Třebíč

Jedná se o nejrozsáhlejší projekt a realizaci muzejního celku v portfoliu GLA. Značně zchátralý objekt stávajícího muzea byl rekonstruován na základě DSP – projektant ARCH-ATELIÉR s.r.o., 2001.

V návaznosti na všechny fáze projektu expozic byly řešeny také interiéry veřejných prostor zámku vč. osvětlení, ozvučení a přirozené ventilace. G.L. Architekti ve fázi autorského dozoru také koordinovali technickou pomoc při realizaci.

Rozsah

komplexní projekt a realizace expozic vč. expozičního mobiliáře a výtvarného dotvoření

 

Autor

G.L. Architekti s.r.o.

Grafická část

MgA. Ondřej Zámiš

Výtvarné dotvoření

Akad. soch. Martin Ceplecha

Vedoucí kurátorského týmu a libreto

PhDr. Michal Stehlík

Foto

Jan Pohribný, MQEP

 

Místo

Třebíč

 

Rok zpracování

2009–2013

Realizace

2013

Investiční náklad

39 mil. Kč s DPH

 

Investor

kraj Vysočina

Zastoupený

MUDr. Jiří Běhounek,
hejtman kraje

Svět neživé přírody

Je situován v podzemních prostorech a chodbách s částečným denním osvětlením. Pro expozici minerálů byly navrženy tzv. lineární mostové vitríny pro těžké exponáty a pro drobné jsou určeny nástěnné vitríny.

Svět portálů a bran

Charakteristické pro tento okruh je expozice segmentových rotačních panelů vložených do klenutého prostoru. Součástí instalace je prostorové ozvučení a charakteristické scénické osvětlení. Jako kontrast k uvolněné instalaci potom působí expozice 20. století ve třech přilehlých místnostech, a to zejména sevřenou koncepcí instalačních panelů, potemnělým osvětlením, využitím audio projekce apod.

Na základě výstavního libreta je expozice dělená
do 4 tematických celků:

1. PP – Muzejní expozice – „Svět neživé přírody“
1. PP – Klášterní expozice – „Svět portálů a bran“
2. NP – Muzejní expozice – „Lidé. Místa. Osudy.“
2. NP – Zámecká expozice – „Valdštejnové na Třebíči“

Každý expoziční celek nejen díky obsahu
má charakteristickou barevnost a osvětlení.

Zámecká expozice

Tato část je pojata jako klasická zámecká expozice, která zároveň podává podrobnější informace o dějinách a osudech zdejších šlechtických rodů. Přes koncertní sál návštěvník prochází obrazárnou a dále pak jednotlivými historickými interiéry (jídelna, knihovna, ložnice apod.), kde je prezentován dobový mobiliář místy doplněný o sbírkové předměty muzea a představen všední život šlechty.
Prostory v 1. a 2. NP jsou doplněny studovnou, kavárnou, dětskou hernou a místností pro matky s dětmi.

Lidé. Místa. Osudy.

Expozice je umístěná ve 2.NP JV traktu, bylo zde nutno eliminovat denní osvětlení a prostory scelit vloženou paneláží.
V tomto celku je rovněž využíváno podhledů, které umožní navodit potřebnou atmosféru a zároveň vytvořit kompaktní instalaci v převýšených sálech.