Expozice Arktidy Zoo Praha
Lední medvědi

Návrh a scénografické ztvárnění expozice, scénického řešení návštěvnické trasy a návrh interiérů, exteriérových staveb a expozice pod vodou a prostor pro návštěvníky.

Architektonické řešení splňuje zadání nového chovného a expozičního komplexu, které vycházejí z manuálů a doporučení pro chov příslušných druhů v rámci Evropské i Americké asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA – European Association of Zoos and Aquaria, EAAM – European Association for Aquatic Mammals).

Rozsah

arch. soutěž 1. místo

studie, DSP, DPS

 

Autor

G.L. Architekti s.r.o.

Grafika

MgA. Ondřej Zámiš

Technická část

AED project a.s., SWECO a.s.

Konzultace

Akad. arch. Marek Houska

 

Místo

Zoo Praha – Troja

 

Rok zpracování

2017–dnes

Realizace

plán cca 2022

Investiční náklady

250 mil. Kč bez DPH

 

Investor

Zoo Praha

Zastoupený

Mgr. Miroslav Bobek, ředitel

Jiří Kotek, odbor investic

 

Plocha řešeného území

9 575 m2

Plocha předpokládaného záboru

12 375 m2

HPP objektů celkem

2 181 m2

ČPP objektů celkem

1 620 m2

Obestavěný prostor celkem

11 061 m3

 

Množství slané vody v bazénech

1 176 m3

Délka všech návštěvnických
tras expozice Arktidy je cca 400 m.

Expozice arktida

Výchozím architektonickým principem nové expozice Arktidy – lední medvědi je vytvoření kotliny ve stávajícím svahu. Kotlina je vymezena v horní části svahu skalním masivem, za nímž je situováno chovatelské zázemí ledních medvědů. V dolní části je expozice ohraničena parkovými úpravami s arktickou krajinou, tato se opírá o technologické zázemí expozic. Ve středu expozice je umístěna zážitková expozice pod vodou s výhledem do nejhlubšího z bazénu ledního medvěda.

Tvorbu scény arktické krajiny chápeme jako komplexní landscape – krajinářskou expozici, ve které jsou umístěny Expozice ledních medvědů a tuleňů. Důsledně zde využíváme přírodní materiály – kamenný masiv a biotopy arktické tundry.

V rámci expozic jsou situovány vodní plochy tvořené bazény se slanou vodou: 2 bazény u samice, 2 bazény u samce a 1 malý v rezervním výběhu.

Charakteristickým architektonickým prvkem je situování a scénografie návštěvnické trasy, tj. vytvoření nástupů do území, vyhlídkových teras s průhledy do jednotlivých expozic, doplnění o scénografické prvky odkazující se na inuitskou kulturu a krajinu.

Objekt Občerstvení se zázemím pro návštěvníky a velkou terasou se sezónním barem je situován při východním vstupu s ohledem na předpokládáný hlavní proud návštěvníků od Údolí slonů a nového pavilonu goril.

Veškeré technologické zázemí je skryto návštěvníkům pod úrovní terénu a je přístupné z nové obslužné komunikace napojené na ulici pod Hrachovkou.

Expozice pod vodou

Pod vyhlídkovou Terasou A, která navazuje na piazzettu před občerstvením je situována Expozice pod vodou. Expozice umožňuje přístup rampami a nabízí výhledy pod hladinu do nejhlubšího z bazénů medvědů.

Zážitková expozice o ploše cca 210 m2 umožňuje sledovat skrze rozsáhlé skleněné okno plouvoucí lední medvědy. Podvodní atmosféru doplňuje nasvícený podhled s celoplošnou grafikou. Expozice je doplněna o sezení ke spočinutí, velkoformátovou grafikou a audiovizuálním obsahem.