Rekonstrukce a dostavba
FF UK v Opletalově ulici

2. kolo architektonické soutěže na dostavbu a rekonstrukci budov FFUK.

Cílem navrhovaného řešení je vytvoření autentického univerzitního celku, který bude reflektovat jak poslání FF UK, tak kontinuitu historické zástavby dané lokality. Řešení rozvíjí princip pavlačí, které se stávají hlavním spojovacím článkem obou budov. Pavlač je chápána jako veřejný prostor univerzity, je místem pro setkávání a diskuzi.

Rozsah

veřejná arch. soutěž

 

Autor

G.L. Architekti s.r.o.

 

Místo

Praha, Opletalova 47 a 49

 

Rok zpracování

2018–2020

Realizace

2016

 

Investor

Filozofická fakulta UK v Praze

 

Celková užitná plocha

5 439 m2

 

Obestavěný prostor

28 789 m3

Zachováním historické dvorní stěny objektu č.47 realizujeme pavlač, která byla v minulosti odstraněna. Tato novodobá pavlač je protipólem historické pavlače objektu č.49, je tak vytvořen dialog historického a soudobého tvarosloví.

Dvory – oba dvory, jak v č.47, tak i v č.49 jsou zachovány, dvůr č.49 bude rehabilitován v intaktní podobě s autentickou dlažbou, studnou, pumpou a vzrostlou zelení se závlahou. K tomuto dvoru přiléhá centrální gastro zařízení.

Střešní plochy a terasy – uvažujeme ozelenit střechu na dvorní dostavbě, jejíž zeleň se přelije na dvě volné pobytové terasy, které představují vstřícný přechod k sousednímu vnitrobloku

Knihovna – do 2. a 3.NP v objektu č. 47 je umístěna knihovna, jediný kontrolovaný vstup je v halovém atriu, které prostupuje do 3.NP. Vnitřní komunikace v rámci knihovny je řešena vloženým schodištěm, které je součástí novodobé pavlače.

Pracovny – v budově č.49 jsou umístěny pracovny pro akademiky, dispoziční řešení navazuje na historické využití měšťanského domu konce 19.stol. (salón, jídelna atd.), proto zde situované pracovny jsou svým tvaroslovím a materiálovým řešením spíše konzervativní.

Konferenční prostory / učebny – v památkově chráněném objektu č.49 jsou umístěny „reprezentační“ konferenční místnosti, které respektují všechny dochované historické prvky interiéru, dveře, ostění, obklady, štuky, kamna atd.

Společenské víceúčelové prostory – centrem univerzitních a společenských aktivit je víceúčelový sál umístěný v 1.PP, jedná se o prostor pro cca 100 míst, který je nepřímo osvětlen anglickými dvorky. Je zde uvažována instalace variabilního stěnového systému, který tento prostor umožní předělit.