Revitalizace areálu Klášterů
Český Krumlov

Revitalizace areálů kláštěrů Český Krumlov byla akce, kde se jednalo o propojení dvou celků – bývalý kláštěr Minoritů a kláštěr Klarisek.

Během ní v bývalých klášterních objektech vzniklo kulturně vzdělávací centrum. Českokrumlovské kláštery svým otevřením přibližují široké veřejnosti, zvláště pak dětem, mládeži a rodinám s dětmi klášterní život, kulturu, historii a umění daného období a vytváří zajímavý prostor pro poznání a zážitky.

Rozsah

projekt a realizace

 

Autor

G.L. Architekti s.r.o.

Grafická část

MgA. Ondřej Zámiš

Výtvarné dotvoření

Akad. soch. Martin Ceplecha

Audio-video

Akad. mal. Pavel Koutský

Generální dodavatel

Gema Art a.s.

 

Místo

Český Krumlov

 

Rok zpracování

2015

Realizace

2016

Investiční náklady

cca 40 mi. Kč bez DPH

 

Investor

Město Český Krumlov

Zastoupený

Martina Kubice

Tým kurátorů pod vedením

Jiří Bloch

Stávající podoba kláštera vychází z několika významných stavebních etap zahrnujících založení kláštera ve 14. století, jeho pozdně gotickou úpravu v období mezi lety 1490 až 1500 (z tohoto období se zachoval unikátní soubor pozdně gotických krovů) a barokní přestavbu probíhající v průběhu 17. a 18. století, která komplexu dala jeho stávající podobu.

G.L. Architekti plnili roli koordinátora projektu realizace expozice a zpracovatele výtvarného řešení. Byl zpracován kompletní projekt expozic obsahující interaktivní prvky, např. replika středověkého jeřábu. Součástí byl i doprovodný animovaný film autora Pavla Koutského, jehož výtvarné prvky byly aplikovány v komplexním grafickém řešení.

Silným zážitkem působí instalace expozice v historických půdách Lidská řemesla a Strašidelná půda – Danse macabre.