Dům Dačického v Kutné hoře
Unesco

G.L. Architekti na základě soutěže byli zpracovateli kompletní projektové dokumentace vč. expozičního libreta. V rámci projektu interiéru jsme museli reagovat na rozpracovanou rekonstrukci objektu a koordinovat i projekt provádění stavby.

Rozsah

kompletní projekt interiérů a expozice vč. výtvarného dotvoření, produkce a koordinace realizace

 

Autor

G.L. Architekti s.r.o.

Grafická část

MgA. Ondřej Zámiš

Výtvarné dotvoření

Akad. mal. Pavel Koutský

Akad. soch. Martin Ceplecha

Výstavní libreto

Mgr. Marcela Suchomelová

PhDr. Aleš Pospíšil

 

Místo

Kutná Hora

 

Rok zpracování

2015

Realizace

2016

Investiční náklady

36 mil. Kč bez DPH

 

Investor

Město Kutná Hora

Zastoupený

Bc. Martin Starý, starosta

 

Partner projektu

Nadace Kutná Hora

Památka UNESCO

Dagmar Fundová, ředitelka

Architektonické řešení reflektuje složitý a vrstevnatý stavebně historický vývoj objektu, který se odráží v řešení rekonstrukce a promítá se do autentické atmosféry.

Nejsilněji si návštěvník uvědomí atmosféru Dačického domu při nástupu do portálové síně a následně do gotické kaple (biskupa Sidonia). Zde je prezentován autentický gotický prostor včetně intaktních stavebních prvků, které jsou doplněny o repliku archeologického nálezu dlaždice hexagonového tvaru. Reliéfní ornament dlaždice je motivem soudobého loga domu Dačického a jeho expozic.

Rekonstruovaný objekt slouží jako infocentrum pro návštěvníky Kutné Hory, zároveň je edukačním místem pro školy a dětské skupiny. Cíleně prezentuje i další významné památky světového kulturního dědictví UNESCO v Čechách a na Moravě. Dále je využíván i ke kulturním a společenským aktivitám města Kutná Hora.