FN na Bulovce
Rekonstrukce a přístavba pavilonu č. 8

Pavilon č. 8 tzv. Sporadický je jedním z nejstarších objektů nemocnice Na Bulovce. Vzhledem k jeho umístění je aktivní v celkových panoramatických pohledech od Vltavské kotliny. Proto byl velký zájem památkářů maximálně zachovat původní siluetu objektu vč. střešní krajiny.

G.L. Architekti zpracovali architektonickou studii, kdy veškeré nové provozy specializovaného objektu byly soustředěny do severní přístavby situované do vnitrobloku.

Rozsah

studie, DSP, projekt interiérů

 

Autor

G.L. Architekti s.r.o.

Stavební část

Antre s.r.o.

Zastoupený

Ing. Karel Šíp

 

Místo

Praha 8 – Bulovka

 

Rok zpracování

2009–2012

Realizace

2010–2014

Investiční náklady

376 mil. Kč s DPH

 

Investor

hl. m. Praha, odbor správy majetku

V rámci rekonstrukce bylo řešeno zachování a rehabilitace hodnotné architektury 20. let minulého století, který je doplněn o soudobou dostavbu a vybaven technologiemi 21. století. I v návrhu interiérů respektujeme stávající prostorové řešení objektu včetně charakteristických detailů – viz. repliky oken, dveří apod. Vnášíme sem však soudobou barevnost a materiálové řešení, respektující moderní technologie, adekvátní náročnému provozu objektu. Bohužel projekt interiérů nebyl realizován.

Nová přístavba zcela respektuje osově symetricky hlavní kompoziční princip původní budovy a je maximálně neutrální k historickým hmotám rekonstruovaného objektu. Její výška nepřesahuje původní hřeben sedlové střechy, což umožní mj. využití prostor původního podkroví. Vnější lehký obvodový plášť přístavby je obložen čirým a smaltovanými sklem, umožňuje využití pronikajícího severního světla a zároveň upozorňuje na modernost současné přístavby a špičkové technologické vybavení rekonstruovaných prostor.

Původní hlavní schodiště na severní fasádě bylo odstraněno a do vzniklého prostoru je vložen ocelový skelet nové přístavby. Původní schodiště nahrazují dvě venkovní schodiště na skeletu nové přístavby.

V rekonstruovaném objektu jsou umístěny centrální laboratoře FN Na Bulovce. Součástí Centrálních laboratoří je Oddělení klinické biochemie a imunologie, Oddělení klinické hematologie a transfuze a Oddělení klinické mikrobiologie.